Εργοθεραπεία είναι η θεραπεία μέσω έργου, όπου ως έργο ορίζεται κάθε σκόπιμη δραστηριότητα που οδηγεί στην μάθηση και το άτομο συμμετέχει ενεργητικά. 

Στην παιδιατρική, η εργοθεραπεία αποτελεί θεραπεία εκλογής για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες, που αποσκοπεί στην ενίσχυση των επιμέρους δεξιοτήτων που απαιτούνται ώστε αυτό να είναι λειτουργικό σε όλα τα περιβάλλοντα και στις δραστηριότητες που λαμβάνει μέρος.

Βασικοί τομείς  της εργοθεραπείας είναι:

  • Η ενίσχυση της συνεργασίας και των οργανωτικών δεξιοτήτων (στοιχεία υπερκινητικότητας, παρορμητικότητας, δυσκολίες στην εστίαση προσοχής και στην ανεξάρτητη έναρξη-μετάβαση σε άλλη και λήξη μιας δραστηριότητας).

  • Η βελτίωση της αισθητηριακής καταγραφής, επεξεργασίας και της ικανότητας ρύθμισης των αισθητηριακών ερεθισμάτων που δέχεται το παιδί από το περιβάλλον του (έκλυση προσαρμοστικής αντίδρασης, αύξηση λειτουργικότητας, προσαρμογή περιβάλλοντος).

  • Η βελτίωση των προσχολικών-σχολικών απαιτούμενων δεξιοτήτων και η ενίσχυση του γνωστικού-αντιληπτικού τομέα ( γραφή, αντιγραφή).

  • Η βελτίωση της λεπτής και αδρής κινητικότητας (οπτικοκινητικός συντονισμός, σωστή στάση σώματος, κινήσεις με μπάλα, δυσκολίες συντονισμού).

  • Η ενίσχυση της πραξιακής ικανότητας (ιδεασμός, σχεδιασμός και εκτέλεσης μιας πράξης).

  • Η αύξηση της λειτουργικότητας στον τομέα των δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής (ένδυση, υπόδυση, σίτιση, τουαλέτα).

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.