Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

  • Λογοθεραπεία

  • Εργοθεραπεία

  • Ομάδες

  • Πρώιμη Παρέμβαση

  • Μαθησιακή αποκατάσταση

  • Συμβουλευτική γονέων

  • Ψυχοθεραπεία παιδιών & εφήβων